Kanotled Öljaren

Paddla kanot, Öljaren

En kanottur runt sjön Öljaren. Det är lämpligt att starta sin tur vid Julita kyrka. Upplevelser längs vägen bäverhyddor, Naturhistoriska museet Julita Gård samt ett antal vackra herrgårdsbyggnader. Det kan blåsa på Öljaren och bli korta relativt höga och besvärande vågor för den ovane paddlaren. Det går att hitta ett par övernattningsplatser, främst i södra änden av sjön.

Kanotleds karta