Välkommen till Hjälmaren – en pärla i Mellansverige

En sjö - många möjligheter.