Kanotled Öljaren

Paddla, Öljaren

Starta gärna kanotturen vid Julita kyrka. På den här turen väntar upplevelser så som bäverhyddor, Naturhistoriska museet Julita Gård och flera vackra herrgårdsbyggnader. Det kan blåsa på sjön Öljaren och bli korta relativt höga och besvärande vågor för den ovane paddlaren, så ta det försiktigt. Det går att hitta ett par övernattningsplatser, främst i södra änden av sjön. Här finns en karta över kanotleden på Öljaren.