Glanshammars kyrka

Sevärdheter, Glanshammar

Glanshammars kyrka är en av landets ståtligaste landsortskyrkor. Den byggdes ursprungligen på 1100-talet och hade redan då ett torn som finns kvar än idag. 

Det mest framträdande i kyrkorummet är de välbevarade tak- och väggmålningarna från 1589, utförda av Anders Jordansson Ryttare från Närke. På den södra väggen finns även några bevarade rester från den ursprungliga kyrkans medeltida målningar. Här finns också tre av Närkes runstenar.