Oset och Rynningeviken naturreservat

Besök naturreservat, Örebro

Oset och Rynningeviken har en fantastisk och omväxlande natur. Här finns ett rikt fågel- och växtliv med rastplatser, grillplatser och naturliga utflyktspunkter, cykel- och promenadvägar samt mötesplatsen Naturens hus. 

Det som en gång var Örebros baksida med soptippar, industrier och militärt övningsområde har förvandlats till ett härligt landskap för utflykter och fågelskådning. Medvetet har man skapat livsmiljöer som ska passa fågellivet med  nya våtmarker och vattenspeglar.

Genom hela naturreservatet löper en gång- och cykelväg utmed sjökanten. Här kommer du verkligen nära fåglarnas vardagsliv. Runtomkring promenadslingan betar får och kor och sköter därmed underhållet av strandängarna på bästa sätt.