Naturreservat Hedlandet

Besök naturreservat,

Till Hedlandets naturreservat tar du dig via väg 214 mellan Eskilstuna och Julita. Det är skyltat från väg 214 in i naturreservatet. Naturreservatet har en mosaik av berg, barrskog, åker, betesmarker, lövskogar, sankmarker och små myrar. det finns även 16 stycken fornlämningar inom reservatets område. Naturreservatet har många besökare som kommer hit för att vandra, motionera, plocka bär och svamp och bada. Flera vandringsleder finns i området. Längs långa sträckor går stigarna utmed vattnet och bjuder besökaren på fina utsiktsplatser.