Naturområde Hjälmare kanal

Besök naturreservat,

Naturen runt kanalen bjuder på vackra upplevelser i en gammal kulturbygd med naturstigar, ekalléer och badplatser.

Kanalen är totalt 13,7 kilometer lång och har nio slussar. Den har en höjdskillnad på 21,2 meter från Hjälmaren och ner till Arbogaån.