Kvismaren och Öby kulle naturreservat

Besök naturreservat, Norrbyås
I och runt Örebro finner man ett antal fågelsjöar varav Kvismaren anses som en av de bästa. Här samlas över 20 000 flyttande tranor under hösten på sin väg söderut. Det omväxlande vattenlandskapet lockar även mängder av andra våtmarksfåglar. 

Intill Kvismaren ligger Öby kulle. Tidigt på våren, när solen börjar värma upp marken, är detta en plats där stora mängder huggorm och snok lämnar sina vinteriden och sakta vaknar då de värms upp. 

Mer info hittar du på länsstyrelsens webbplats.

Ladda ner informationsblad om ormarna på Öby kulle.