Grundholmarna naturreservat

Besök naturreservat,

Grundholmarna består av fyra mindre öar av som binds ihop med 60–70 meter långa revlar. Den fjärde ön – Stallgården – saknar landförbindelse med de övriga öarna. Här finns långa badstränder. Öarna är naturreservat och omtyckta badplatser för båtfolk (reguljära båtförbindelser saknas). 

På Norra Grundholmarna är tältning tillåten under max två dygn. Här finns också toaletter och sopkärl.