Fåran naturreservat

Besök naturreservat, Arboga

Fåran består av två öar som är sammanbundna med en cirka 100 meter lång grus- och sandrevel. Ön är naturreservat, men på Yttre Fåran är tältning tillåten under max två dygn och i anslutning till tältningsområdet finns toaletter och sopkärl. På ön finns även en badstrand. Det går inte reguljära båtturer går till ön.