Fiske vid Skjulsta, Eskilstuna

FISKA,

Skjulsta är ett lövskogsområde och naturparksområde invid ån, består av stora ekar, öppna ängsytor, vattenfall, badplats, café samt fornborgen Uvberget. 
Vid Skjulsta gäller fritt fiske, du behöver inte någon licens för att fiska här.