Fiske i Hjälmaren

FISKA,

Hjälmaren är en grund och näringsrik sjö. Förhållandena i sjön gör att fiskarter som gillar varmare vatten trivs. I Hjälmaren finns 24 fiskarter och signalkräfta. De mest eftertraktade arterna är gös, abborre, gädda och signalkräfta. Dessutom finns en mängd andra fiskarter, till exempel brax, mört, benlöja, ruda, gers, sarv, asp, sutare, björkna, faren, nors, sik, nissöga med flera.

Fisket är fritt för alla i allmänt vatten och i Mellanfjärdens frifiskeområde. Det fria fisket är dock begränsat både i tid, redskap och redskapsmängd. I hela Hjälmaren gäller dessutom fritt handredskapsfiske. 

Här kan du ladda ner en folder från länsstyrelsen med mer info om fisket i Hjälmaren.