Fiske i Hjälmare kanal

FISKA,

Kanalen och Kvarnsjön bjuder på goda fiskemöjligheter. Den vanligaste fångsten är abborre och gädda men även ål och gös kan fastna på kroken. I området finns även inplanterade signalkräftor så fram på hösten ges det möjlighet att fiska kräftor i kanalen.

Kanalen är 13 kilometer lång och har en nivåskillnad på 22 meter. Vattnet regleras med hjälp av nio slussar. Dessa öppnas och stängs fortfarande manuellt. Kanalen länkar samman Hjälmaren med Mälaren via Arbogaån. Längs Hjälmarekanal finns vindskydd och flera grillplatser.

Kvarnsjön lämpar sig även utmärkt för vinterfiske. Gästhamn och ställplatser finns vid Hjälmaredocka.

Ställplatserna är öppna året runt. Fisk: abborre, gädda, gös och vitfisk. Parkering finns på ett antal platser längs Hjälmarekanal och vid Kvarnsjöns badplats.