Fiske i Eskilstunaån

FISKA,

Eskilstuna är staden mellan sjöarna och här är det alltid nära till fiskevatten.

Eskilstunaån i Södermanland. Upprinner i Hjälmaren (Östra Hjälmaren, Närsjöfjärden) och mynnar i sjön Mälaren vid Ängsholmen. Första biten efter Hjälmaren kallas ån för Hyndevadsån, sista sträckan ut mot Mälaren byter ån namn till Torshällaån. I Eskilstunaån kan du till och med fiska regnbågsöring i mitt i staden.

Fiskekort- Fiskbrist medför att avgift för fiskekort i Eskilstunaån inte behövs under 2023

För att fiska i Eskilstunaån krävs inget fiskekort för närvarande på grund av det råder brist på odlad fisk i mellansverige. Området där fiskekort tidigare krävdes mellan Stålforsbron och Faktoriholmarna gäller inte längre. Fiske i Eskilstunaån är fritt, med undantag för Torshällaån där det under vissa perioder på året råder totalt fiskeförbud.

Allmänna bestämmelser vid fiske i Eskilstuna kommun

· Du får fiska med kastspö, metspö och flugspö.

· Övriga fiskemetoder är inte tillåtna.

· Du får fiska med ett fiskespö åt gången.

· Fiske från broar och båtar är förbjudet.

· Du ansvarar för att inte skada andra personer, egendom eller natur kring ån.

· Fiske av ål och asp är förbjudet året om. Får du av misstag upp ål eller asp, släpp tillbaka varsamt.

· Minimimått för gädda är 40 cm och gös 45 cm.

· Kräftfiske är förbjudet.

· All mindre fisk släpper du tillbaka försiktigt, så de får växa till sig.