Badplats vid Norra Ässundet

BADA, Norra Ässundet

Vackert belägen badplats intill Café Ässundet. Här finns brygga som är anpassad för rullstolar, stora gräsytor, toalett och grillplats.