Hullabadet

BADA, Österåker

Hullabadet är en mindre badplats i Österåker med sandstrand och brygga med flotte, perfekt för den som önskar lugn och avskildhet.