Hjälmaresunds bad

BADA, Hjälmaresund

Natursköntbad med ganska långgrund strand strax intill väg 56 vid Hjälmaresund. Camping på andra sidan vägen.