Gillberganäs badplats

BADA,

Kommunal badplats i Eskilstuna vid Hjälmaren med sandstrand, brygga, omklädningslokal och bänkar.

Karta