Fakta Hjälmaren

ÅKA BÅT,

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö med en total areal av 493 km2
Hjälmaren är 58 km lång och 18 km bre och har 357 km strand.
Hjälmaren har ett största djup av 22 m och medeldjup av 6,1 m
Medelvattenståndet är 21,84 m över havet.
Hjälmaren har 1283 öar, de största är Vinön, Björkön, Valen och Äsön.
Hjälmaren delas in i Hemfjärden, Mellanfjärden, Stor-Hjälmaren, södra och östra Hjälmaren.
Hjälmaren är en del av fem kommuner, Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Örebro.
Den ligger även i tre landskap, Södermanland, Västmanland och Närke.

Fakta båtliv i Hjälmaren

Sjökort nr 114.
Drivmedel:
Småbåtshamnen, Örebro Drivmedelsstation, 019-189111, www.orebrohamn.com
Kungsör, Mälaren ca 500 meter till mack, medtag dunk
Kvicksund, Mälaren Marinservice+ drivmedel 016-354785